Karshi Hotels

Find hotel

Gissarneftegaz Hotel

Stars:

Location: 8, B. Sherkulov Str.

Single: 0$

Double: 0$

Nasaf-Travel Hotel

Stars:

Location: 2A Bogzar Str.

Single: 0$

Double: 0$

Nasaf Hotel

Stars:

Location: 248, Navoi Str.

Single: 0$

Double: 0$

Sarbon Hotel

Stars:

Location: 105, District-4

Single: 0$

Double: 0$

Afsona Hotel

Stars:

Location: 5A Sherkulov Str.

Single: 0$

Double: 0$