تورهای ورودی به ازبکستان از مرز ترکمنستان "فرآب

Price: upon request
Book

سیمرغ تراول پیشنهاد میکند

تورهای ورودی به ازبکستان از مرز ترکمنستان "فرآب

شهر های بخارا سمرقند تاشکند

هفت روز و شش شب

Uzbekistan Map

 

1

Day

Bukhara

روز اول

استقبال از مسافران در مرز و ڀس از طی مسافت ۱۰۰ کیلومتر ورود به بخارا و اقامت در هتل

2

Day

Bukhara

روز دوم

صرف صبحانه در هتل ،بازدید در بخارا از  سامانید چشمه ایوب ، ارک سیتادل ،لب حوض، پوی کالیان شامل مدرسه و مناره، مدرسه میر عرب ، مسجد ماگوکی عطاری، بازار

3

Day

Bukhara

روزسوم

صرف صبحانه در هتل ، بازدید از کاخ ستاره ماه خاصه ، چهار بکر، آرامگاه بهاالدین نقشبندی

4

Day

Bukhara - Samarkand

روز چهارم
صرف صبحانه در هتل و سفر به سمرقند (مسافت 470 کیلومتر و در طی 4 ساعت). ورود به هتل و سپس بازدید از ریگستان ، رصدخانه الغ بیک، شیر دار ، مدرسه طلاکاری، بی بی خانم و بازگشت به هتل.

5

Day

Samarkand - Tashkent

روز پنجم
صبحانه در هتل و ادامه بازدید الغ بیک ، شاه زنده ،سیاب بازار ، حضور در ایستگاه راه آهن شهردر ساعت17 و سفر به تاشکند توسط قطار سریع السیر افراسیاب ، ورود به تاشکند19،10 ، ورود به هتل.

6

Day

Tashkent

روز ششم
صبحانه در هتل ، گردش در شهر ، میدان امیر تیمور ، میدان استقلال ، متروی تاشکند و شهر کهنه ؟ مجموعه اسلامی حضرت امام ، مقبره کفال شاشی ، مدرسه برک خان ،مدرسه عبدالکاظم ، بازار چهارسو ، بازگشت به هتل.

7

Day

Tashkent
روز هفتم 
صبحانه در هتل و ترانسفر به مرز کشور بعدی و یا فرودگاه .
name

(+998 90) 912 45 15

E-mail

reza@simurgtravel.com­­

Book

Gallery


Name:
E-mail:
Message text:
Security code: